Warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Miłą, rodzinną atmosferę, budującą poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Bezpieczne warunki higieniczno – zdrowotne.

Uczestnictwo rodziców w procesie wychowawczym.

Profesjonalną opiekę kadry przedszkola.

Wyżywienie zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

Indywidualne działania edukacyjne, ukierunkowane na pełny rozwój osobowościowy dziecka i jak najlepsze przygotowanie go do podjęcia obowiązku szkolnego.


W ramach tego organizujemy:

 • warsztaty muzealne (historyczne, artystyczne),
 • uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych w teatrach i na terenie przedszkola,
 • wycieczki rekreacyjno-poznawcze,
 • indywidualną terapię logopedyczną
 • udział w programach rozwijających zamiłowanie do literatury pięknej (np.:„Cała Polska czyta dzieciom”),
 • uczestnictwo w konkursach artystycznych.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak:

 • nauka języka angielskiego,
 • rytmika z elementami muzykoterapii,
 • warsztaty plastyczne i ceramiczne,
 • warsztaty teatralne,
 • taniec towarzyski.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w zakresie jego potrzeb rozwojowych poprzez:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia stymulujące rozwój mowy,
 • zajęcia rewalidacyjne w zakresie słuchu i mowy.

Przedstawiona oferta realizowana jest przez:

 • profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną, młodą i kreatywną kadrę pedagogiczną i pracowniczą,
 • fachowców prowadzących zajęcia dodatkowe.

W przedszkolu zatrudniony jest dodatkowo profesjonalny doradca metodyczny, który czuwa nad prawidłową realizacją procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz monitoruje postępy edukacyjne dziecka.

W ramach czesnego, które jest jednym z najniższych w Krakowie, zapewniamy:

 • naukę języka angielskiego - pięć razy w tygodniu,
 • dodatkowe zajęcia plastyczne - dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne - dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia logorytmiczne - raz w tygodniu,
 • zajęcia stymulujące rozwój mowy – codziennie,
 • zajęcia rewalidacyjne - w zależności od potrzeby.

Dodatkowo płatne są:

 • wyjścia do teatrów, muzeów, wycieczki
 • warsztaty ceramiczne
 • taniec towarzyski (65zł/semestr)