(12) 653-06-71

Przedszkole „Puchatkowo” zostało założone 01 sierpnia 2006r.

Początkowo pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Puchatkowo” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipskiej 55.

Od 01 stycznia 2017 r. działamy jako: Publiczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Puchatkowo”.

Jesteśmy objęci nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

 

Posiadamy trzy grupy wiekowe, każdą z nich opiekuje się trzech pedagogów.

 • Zajęcia odbywają się w trzech funkcjonalnie i estetycznie urządzonych salach.
 • Są one wyposażone w bezpieczne, kreatywne zabawki m.in. puzzle, klocki konstrukcyjne i magnetyczne, gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne do zajęć, kąciki zainteresowań, obszerną literaturę dla dzieci.
 • Mamy bezpiecznie urządzone dwa place zabaw – jeden bezpośrednio przy przedszkolu, drugi na terenie ogródków działkowych.
 • Na co dzień korzystamy także z boisk „zaprzyjaźnionego” Orlika.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych:

 • nauczycielki wychowania przedszkolnego;
 • nauczycielki języka angielskiego;
 • plastyczka;
 • nauczyciele wychowania fizycznego;
 • aktor;
 • muzyk;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • instruktorzy: tańca towarzyskiego, szachów, robotyki.                

propozycja ?

WYRÓZNIA NAS

KADRA PEDAGOGICZNA

OFERTA PROGRAMOWA

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE