502-906-169 | 668-272-149

NABÓR DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dodano przez:

Do „PUCHATKOWA” zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat.
Zgłoszenia chęci uczęszczania do naszego przedszkola przyjmujemy przez cały rok kalendarzowy.
Nabór rozpoczynamy z początkiem marca danego roku.
Pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo naszych przedszkolaków.
W dalszej kolejności dzieci, które we wrześniu będą miały ukończony 3-ci rok życia, a następnie według kolejności zgłoszeń.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 502-906-169.